Hoạt động gần đây của trang web

10:27, 12 thg 10, 2019 Bảo Vệ Phù Đổng đã xóa tệp đính kèm HỒ SƠ NĂNG LỰC BV PHÙ ĐỔNG 052018.docx khỏi HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY BẢO VỆ PHÙ ĐỔNG
10:25, 12 thg 10, 2019 Bảo Vệ Phù Đổng đã đính kèm HỒ SƠ NĂNG LỰC BV PHÙ ĐỔNG 2019.docx vào HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY BẢO VỆ PHÙ ĐỔNG
10:38, 28 thg 5, 2019 tien van đã thêm mục vào danh sách khách hàng đã phục vụ
10:36, 28 thg 5, 2019 tien van đã thêm mục vào danh sách khách hàng đã phục vụ
10:32, 28 thg 5, 2019 tien van đã thêm mục vào danh sách khách hàng đã phục vụ
10:31, 28 thg 5, 2019 tien van đã thêm mục vào danh sách khách hàng đã phục vụ
10:19, 28 thg 5, 2019 tien van đã chỉnh sửa Trang chủ
10:16, 10 thg 5, 2019 tien van đã chỉnh sửa Trang chủ
10:14, 10 thg 5, 2019 tien van đã chỉnh sửa Trang chủ
11:16, 5 thg 7, 2018 tien van đã đính kèm HỒ SƠ NĂNG LỰC BV PHÙ ĐỔNG 052018.docx vào HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY BẢO VỆ PHÙ ĐỔNG
11:15, 5 thg 7, 2018 tien van đã xóa tệp đính kèm HỒ SƠ NĂNG LỰC BV PHÙ ĐỔNG 04062017.docx khỏi HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY BẢO VỆ PHÙ ĐỔNG
11:12, 5 thg 7, 2018 tien van đã đính kèm C360_2017-08-07-18-11-22-689.jpg vào Khách hàng
11:12, 5 thg 7, 2018 tien van đã đính kèm 20180512_153647.jpg vào Khách hàng
11:03, 5 thg 7, 2018 tien van đã đính kèm thong bao tuyên dung HANAKA BN.doc vào Tuyển dụng
09:55, 13 thg 8, 2017 tien van đã đính kèm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ PHÙ ĐỔNG TUYỂN NHÂN SỰ.docx vào Tuyển dụng
10:34, 11 thg 8, 2017 tien van đã thêm mục vào danh sách khách hàng đã phục vụ
10:25, 11 thg 8, 2017 tien van đã đính kèm C360_2017-08-07-18-11-27-179.jpg vào NHÂN VIÊN BẢO VỆ PHÙ ĐỔNG ĐIỂM DANH BẮT ĐẦU VÀO CA TRỰC
10:25, 11 thg 8, 2017 tien van đã đính kèm C360_2017-08-07-18-11-22-689.jpg vào NHÂN VIÊN BẢO VỆ PHÙ ĐỔNG ĐIỂM DANH BẮT ĐẦU VÀO CA TRỰC
10:25, 11 thg 8, 2017 tien van đã đính kèm C360_2017-08-07-18-09-07-547.jpg vào NHÂN VIÊN BẢO VỆ PHÙ ĐỔNG ĐIỂM DANH BẮT ĐẦU VÀO CA TRỰC
10:25, 11 thg 8, 2017 tien van đã tạo NHÂN VIÊN BẢO VỆ PHÙ ĐỔNG ĐIỂM DANH BẮT ĐẦU VÀO CA TRỰC
10:09, 11 thg 8, 2017 tien van đã đính kèm C360_2017-08-07-18-11-22-689.jpg vào Nhân viên bảo vệ Việt Tín trộm vàng tại Parkson Hùng Vương
10:08, 11 thg 8, 2017 tien van đã đính kèm C360_2017-08-07-18-09-07-547.jpg vào Nhân viên bảo vệ Việt Tín trộm vàng tại Parkson Hùng Vương
10:07, 11 thg 8, 2017 tien van đã xóa tệp đính kèm THÔNG BÁO HỦY MẪU VÉ GỬI XE ĐẠP ĐIỆN 01062017.docx khỏi Nhân viên bảo vệ Việt Tín trộm vàng tại Parkson Hùng Vương
11:41, 3 thg 7, 2017 tien van đã chỉnh sửa Dịch vụ bảo vệ Nhà máy chuyên nghiệp
11:39, 3 thg 7, 2017 tien van đã đính kèm C360_2017-06-30-18-23-23-673.jpg vào Dịch vụ bảo vệ Nhà máy chuyên nghiệp

cũ hơn | mới hơn